วัดปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 พระครูไบฏีกาสุนันท์ นาคะวโร โทร. 09-1461-8734  
     
วัดหน้าสตน หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทร. 075-389-346 พระนิวัตร์ ธัมมสาโร เป็นเจ้าอาวาส โทร. 08-3697-2593  
     
วัดฉิมหลา หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 พระประจวบ จารุธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดฉิมหลา โทร. 08-8397-8331