ข่าว : "ขอประชาชนจงไม่ประมาท การ์ดอย่าตก จะทำให้เรารอดพ้น ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ไม่ตายกัน" โดยวิธีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม และทำความสะอาดมือบ่อยๆ

รายละเอียด  : "ขอประชาชนจงไม่ประมาท การ์ดอย่าตก จะทำให้เรารอดพ้น ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ไม่ตายกัน" โดยวิธีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม และทำความสะอาดมือบ่อยๆผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :