ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
981 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแอบ-คอสะพานบางตน หมู่ 4 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 มี.ค. 2559
982 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายติดกำแพงแพทรัพย์สุวรรณ หมู่ 8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
02 มี.ค. 2559
983 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ 9 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 มี.ค. 2559
984 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิณ พูลสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
02 มี.ค. 2559
985 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ 2 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 มี.ค. 2559
986 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ 1 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 มี.ค. 2559
987 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ หมู่ 2,3,7,8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
26 ก.พ. 2559
988 ประกาศสอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้ หมู่5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 ก.พ. 2559
989 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองหัวไทรปากพนัง) หมู่.5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
18 ก.พ. 2559
990 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองหัวไทรปากพนัง) หมู่.5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
203
18 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| 99 |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119