ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 รายงานผลพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 เม.ย. 2559
962 รายงานผลพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแอบ-คอสะพานบางตน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 เม.ย. 2559
963 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
28 มี.ค. 2559
964 รายงานผลพิจิารณาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 มี.ค. 2559
965 รายงานผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 มี.ค. 2559
966 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
24 มี.ค. 2559
967 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 8 เขตรอยต่อเทศบาลตำบลหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 มี.ค. 2559
968 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
23 มี.ค. 2559
969 รายงานผลพิจารณาโครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 มี.ค. 2559
970 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119