ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
951 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
246
21 พ.ย. 2559
952 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
205
21 พ.ย. 2559
953 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
199
18 พ.ย. 2559
954 ประกาศราคากลางโครงการขุดคูน้ำสายมัสยิดอัตตวา-สามแยกทางลอดสะพานข้ามคลองชะอวดเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
07 ต.ค. 2559
955 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมูด หมัดหนัน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 ต.ค. 2559
956 ประกาศราคากลางโครงการขุดคูน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
222
27 ก.ย. 2559
957 ประกาศราคารกลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
27 ก.ย. 2559
958 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร(ท่าเทียบเรือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 ก.ย. 2559
959 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันน้ำทะเลเขื่อนหัวท่าเข็ญ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
12 ก.ย. 2559
960 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
15 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| 96 |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119