ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซืื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 ธ.ค. 2559
942 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซืื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 ธ.ค. 2559
943 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
23 ธ.ค. 2559
944 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยร ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 ธ.ค. 2559
945 ประกาศรากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
175
22 ธ.ค. 2559
946 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
24 พ.ย. 2559
947 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 พ.ย. 2559
948 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 พ.ย. 2559
949 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
22 พ.ย. 2559
950 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
22 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119