ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 ก.พ. 2560
932 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 ก.พ. 2560
933 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 ม.ค. 2560
934 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 ม.ค. 2560
935 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่ก่อสร้างตลาดสด ดาวน์โหลดเอกสาร
208
11 ม.ค. 2560
936 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
11 ม.ค. 2560
937 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
11 ม.ค. 2560
938 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ธ.ค. 2559
939 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายคันเหมืองน้ำบ้าน นางวิลัย คงแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
223
27 ธ.ค. 2559
940 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
27 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119