ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 6930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
08 พ.ค. 2561
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 พ.ค. 2561
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 เม.ย. 2561
904 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
24 เม.ย. 2561
905 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 เม.ย. 2561
906 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
20 ก.พ. 2561
907 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
25 ม.ค. 2561
908 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ธ.ค. 2560
909 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 ต.ค. 2560
910 ประกาศราคากลางโครงการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 4013 ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119