ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
06 พ.ค. 2552
902 ประกาศสอบราคา โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3,6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
25 มี.ค. 2552
903 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
318
09 ก.ค. 2551
904 ประกาศสอบราคา งานปรับปรุง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
12 มิ.ย. 2551
905 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
12 มิ.ย. 2551
906 สขร.เดือน เม.ย.51 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 พ.ค. 2551
907 สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 เม.ย. 2551
908 สขร ตุลาคม - ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 มี.ค. 2551
909 สขร. มกราคม 51 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
19 มี.ค. 2551
910 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
02 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93