ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 พ.ค. 2561
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมทตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
21 พ.ค. 2561
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
15 พ.ค. 2561
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 พ.ค. 2561
895 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรีนน 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พฤษภาคม -20 มิถุนายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 พ.ค. 2561
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 พ.ค. 2561
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 พ.ค. 2561
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและระบบระบายน้ำหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 พ.ค. 2561
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 พ.ค. 2561
900 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครวการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| 90 |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119