ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 ม.ค. 2565
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนโครงเหล็กและผ้าเต็นท์ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ม.ค. 2565
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ม.ค. 2565
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ม.ค. 2565
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมแนวป้องกันคลื่นริมถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ม.ค. 2565
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ธ.ค. 2564
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 ธ.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ธ.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.) 2565-2570) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ธ.ค. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและดูแลรักษามาตรวัดน้ำ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119