ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-31ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
19 มิ.ย. 2561
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0029(ศพด.บ้านแพรกเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
19 มิ.ย. 2561
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-56-0027(ศพด.วัดฉิมหลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 มิ.ย. 2561
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 มิ.ย. 2561
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 มิ.ย. 2561
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต้นท์โต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
13 มิ.ย. 2561
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 มิ.ย. 2561
888 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 มิ.ย. 2561
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 พ.ค. 2561
890 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
24 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| 89 |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119