ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
881 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
353
20 พ.ค. 2553
882 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.หน้าสตน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
23 เม.ย. 2553
883 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
353
12 เม.ย. 2553
884 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
09 เม.ย. 2553
885 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
19 มี.ค. 2553
886 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
374
17 มี.ค. 2553
887 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
419
02 มี.ค. 2553
888 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
389
20 พ.ย. 2552
889 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
353
20 พ.ย. 2552
890 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
20 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| 89 |90| |91| |92| |93| |94