ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ก.ค. 2561
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำลูกโป่ง จำนวน 1 ชุด โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
05 ก.ค. 2561
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล ม.6 ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ก.ค. 2561
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 ก.ค. 2561
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.ค. 2561
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ก.ค. 2561
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 6930 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.ค. 2561
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 มิ.ย. 2561
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 มิ.ย. 2561
880 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไหล่ท ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119