ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 พ.ย. 2554
862 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
20 ก.ย. 2554
863 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
05 ส.ค. 2554
864 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
05 ส.ค. 2554
865 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
419
09 พ.ค. 2554
866 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
377
09 พ.ค. 2554
867 ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
25 เม.ย. 2554
868 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
430
25 มี.ค. 2554
869 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
571
22 พ.ย. 2553
870 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
429
17 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| 87 |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94