ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตนแห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
27 มี.ค. 2555
852 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
10 พ.ย. 2554
853 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
390
20 ก.ย. 2554
854 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
05 ส.ค. 2554
855 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
05 ส.ค. 2554
856 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
09 พ.ค. 2554
857 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
374
09 พ.ค. 2554
858 ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ไฟฟ้าสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
25 เม.ย. 2554
859 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
428
25 มี.ค. 2554
860 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
22 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93