ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าสตน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมต ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ส.ค. 2561
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ส.ค. 2561
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง (ส่วนของต้นโตนด) โดยรื้อถอนต้นโตนดเดิมที่ชำรุด จำนวน 30 ต้น ปักต้นโตนดเสริมบริเวณท่าเทียบเรือประมง จำนวน 60 ต้น พร้อมโบกปูนหัวเสา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
26 ก.ค. 2561
854 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางทราย (ช่วงบ้านนางแหม ศรีสุขช่วย) หมู่ที่ ๔ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ก.ค. 2561
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V100A จำนวน ๑ ลูก ของรถยนต์ทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 ก.ค. 2561
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
24 ก.ค. 2561
857 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 ก.ค. 2561
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 ก.ค. 2561
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาสำหรับรับแขกของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ก.ค. 2561
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119