ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
29 พ.ค. 2555
842 กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
282
22 พ.ค. 2555
843 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 พ.ค. 2555
844 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการพิจารณาผลการอุทธรณ์ในเบื้องต้นให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
15 พ.ค. 2555
845 สอบราคาจ้างขยายเขตประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
422
30 เม.ย. 2555
846 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
30 เม.ย. 2555
847 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
266
30 เม.ย. 2555
848 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ – บ้านหน้าทวด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
20 เม.ย. 2555
849 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ – บ้านหน้าทวด หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
509
03 เม.ย. 2555
850 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพรงจระเข้ ม.5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
30 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93