ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 เช่าถังแก๊สพร้อมแก๊สและถังเคมีพร้อมผงเคมี ในการฝึกปฏิบัติดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 ก.ย. 2561
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มืออบรม แฟ้ม สมุด ปากกา ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
07 ก.ย. 2561
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ก.ย. 2561
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โค้งเล็กพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 หลัง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
07 ก.ย. 2561
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้าานเลขที่ 207 ม.3 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 ก.ย. 2561
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ก.ย. 2561
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอปพร.ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ก.ย. 2561
838 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ ณ โรงเรียนวัดฉิมหลา ม.6 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.ย. 2561
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวบ้านเกาะยาว หมู่ 8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
03 ก.ย. 2561
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงฝึกอบรม(อปพร.) 2561 ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2561 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119