ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 ก.ย. 2561
822 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
26 ก.ย. 2561
823 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 176-01 สายเลียบคลองหัวไทร – ปากพนัง หมู่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
26 ก.ย. 2561
824 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.บ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
24 ก.ย. 2561
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 ก.ย. 2561
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 ก.ย. 2561
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
20 ก.ย. 2561
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
18 ก.ย. 2561
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 ก.ย. 2561
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119