ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2561
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ ๓ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ต.ค. 2561
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ ๓ ต.หน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2561
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ต.ค. 2561
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ต.ค. 2561
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 ก.ย. 2561
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 ก.ย. 2561
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 ก.ย. 2561
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คนที่ ๒) ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 ก.ย. 2561
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เก็บ กวาด ขน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณหหาดแพรกเมือง และบริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119