ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.บ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 ต.ค. 2561
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
11 ต.ค. 2561
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-3762 จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉม 280 นศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
05 ต.ค. 2561
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ.233 นศ.จำนวน 1 คัน แลรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.1195 นศ. จำนวน 1 คัน ของกองช่าง เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ต.ค. 2561
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
04 ต.ค. 2561
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2148 จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขยะในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โด ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ต.ค. 2561
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ต.ค. 2561
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขรว.329 จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กณ 7191 จำนวน 1 คัน ของกองคลัง เพื่อใช้ในการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 ต.ค. 2561
809 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ต.ค. 2561
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119