ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 ต.ค. 2561
792 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 ต.ค. 2561
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 260 ม.7 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ต.ค. 2561
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0027 จำนวน 1 เครื่อง ของ ศพด.วัดฉิมหลา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 ต.ค. 2561
795 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 ต.ค. 2561
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 ต.ค. 2561
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0028 จำนวน 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0061 จำนวน 1 เครื่อง ของ ศดว.วัดหน้าสตน สำนักปลัด เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 ต.ค. 2561
798 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
18 ต.ค. 2561
799 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ต.ค. 2561
800 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119