ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 มี.ค. 2557
792 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 มี.ค. 2557
793 สอบราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
27 ก.พ. 2557
794 สอบราคาจ้างโครงการธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
21 ก.พ. 2557
795 สอบราคาจ้างโครงการธนาคารปูม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
21 ก.พ. 2557
796 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
31 ม.ค. 2557
797 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตนสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
29 ม.ค. 2557
798 ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ม.ค. 2557
799 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 ม.ค. 2557
800 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
14 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94