ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ม.ค. 2565
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพิ่มพูนพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ม.ค. 2565
73 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ม.ค. 2565
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคุลกสายท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ม.ค. 2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 ม.ค. 2565
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง กองช่าง ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ม.ค. 2565
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ม.ค. 2565
78 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 ม.ค. 2565
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ม.ค. 2565
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายการดำรงตำแหน่งของประธานสภาและนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119