ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 ก.ย. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ก.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ย. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ย. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ก.ย. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๖-๐๐๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ส.ค. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๗๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ส.ค. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด 4 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ส.ค. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัลคนพิการ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ส.ค. 2563
80 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93