ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 ก.ย. 2557
782 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 ก.ย. 2557
783 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องนำ้ท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
13 มิ.ย. 2557
784 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 มิ.ย. 2557
785 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 มิ.ย. 2557
786 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 พ.ค. 2557
787 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาคารธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
23 พ.ค. 2557
788 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาคารธนาคารปูม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 พ.ค. 2557
789 เรื่อง ประกาศผลการจัดซืื้อจัดจ้างรอบเเดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 พ.ค. 2557
790 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
28 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94