ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยาง รถส่วนกลาง ทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 พ.ย. 2561
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 พ.ย. 2561
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 307 ม.8 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 พ.ย. 2561
784 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสทริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-01 สายเลียบคลอง หัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีป ดาวน์โหลดเอกสาร
150
19 พ.ย. 2561
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 พ.ย. 2561
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ.82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 พ.ย. 2561
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฃุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
12 พ.ย. 2561
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 23 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 พ.ย. 2561
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ต.ค. 2561
790 ประกาศ ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสทริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-01 สายเลียบคลอง หัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
147
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119