ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนสายเพิ่มพูนพัฒนาหมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 พ.ย. 2557
772 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 พ.ย. 2557
773 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าสตน – บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
168
13 ต.ค. 2557
774 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 ต.ค. 2557
775 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ต.ค. 2557
776 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 ต.ค. 2557
777 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ต.ค. 2557
778 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 ต.ค. 2557
779 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ต.ค. 2557
780 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94