ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 ธ.ค. 2561
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ธ.ค. 2561
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว หมู่ที่ 5 บ้านหน้าห้วย และหมู่ที่ 7 เพิ่มพูนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ธ.ค. 2561
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ธ.ค. 2561
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 81 และ 130/19 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 ธ.ค. 2561
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 81 และ 130/19 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ธ.ค. 2561
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 พ.ย. 2561
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉม.280 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 พ.ย. 2561
779 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-01 สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 8 ด้วยวืธีประกวดราคาอิ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
23 พ.ย. 2561
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119