ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 80 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 ธ.ค. 2561
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
26 ธ.ค. 2561
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 ธ.ค. 2561
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
25 ธ.ค. 2561
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
25 ธ.ค. 2561
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 ธ.ค. 2561
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๐๑ สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 ธ.ค. 2561
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 ธ.ค. 2561
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
17 ธ.ค. 2561
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 4253 ม.5 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119