ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ก.ค. 2558
752 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 พ.ค. 2558
753 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 พ.ค. 2558
754 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าทวด - บ้านบางปอ หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 พ.ค. 2558
755 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชลประทานทางเข้ากุโบว์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 พ.ค. 2558
756 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 เม.ย. 2558
757 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
19 มี.ค. 2558
758 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน-บ้านศาลาแก้วหมู่ที่ ๒,๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
16 มี.ค. 2558
759 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเอสฟัลส์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 มี.ค. 2558
760 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อรถขยะมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93