ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 ม.ค. 2562
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
08 ม.ค. 2562
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
08 ม.ค. 2562
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่บึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 ม.ค. 2562
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
07 ม.ค. 2562
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 36 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 ม.ค. 2562
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง จำนวน 97 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ม.ค. 2562
758 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 ธ.ค. 2561
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 ธ.ค. 2561
760 ประกาศชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวงสาย 408,4012 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6,9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119