ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 ม.ค. 2562
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 ม.ค. 2562
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 ม.ค. 2562
744 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
24 ม.ค. 2562
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 ม.ค. 2562
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ม.ค. 2562
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0031 และเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
17 ม.ค. 2562
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ม.ค. 2562
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 25/1 ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ม.ค. 2562
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119