ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
24 ส.ค. 2558
742 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
21 ส.ค. 2558
743 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิง์ หมูาที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ส.ค. 2558
744 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ส.ค. 2558
745 ประกาศข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ก.ค. 2558
746 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ก.ค. 2558
747 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยนายประหยัด เจ้ยแก้ว หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.ค. 2558
748 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ก.ค. 2558
749 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ก.ค. 2558
750 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายประหยัด เจ้ยแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93