ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ธ.ค. 2558
732 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
104
19 ต.ค. 2558
733 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ต.ค. 2558
734 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ต.ค. 2558
735 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ต.ค. 2558
736 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2558
737 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2558
738 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ต.ค. 2558
739 ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ก.ย. 2558
740 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93