ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ก.พ. 2562
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 ก.พ. 2562
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวงสาย ๔๐๑๓ ทั้งสองฝั่งและริมถนนสายหน้าสตน-ศาลาแก้ว หมู่ที่ ๑,๒,๔,๘ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 ก.พ. 2562
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ก.พ. 2562
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one แบบประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ก.พ. 2562
736 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
07 ก.พ. 2562
737 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
06 ก.พ. 2562
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.พ. 2562
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ก.พ. 2562
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางหญ่้าไล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ก.พ -ก.ย.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119