ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
06 มี.ค. 2562
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคากรเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 ก.พ. 2562
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นสนิมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
15 ก.พ. 2562
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหน้สสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 ก.พ. 2562
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหน้สสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
13 ก.พ. 2562
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหน้สสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ก.พ. 2562
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้งเล็ก โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว ช้ในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก ดาวน์โหลดเอกสาร
154
13 ก.พ. 2562
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 6930 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 ก.พ. 2562
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ก.พ. 2562
730 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119