ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 มี.ค. 2562
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกน้ำแข็ง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 มี.ค. 2562
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 มี.ค. 2562
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและถุงมือ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 มี.ค. 2562
715 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อภายในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 มี.ค. 2562
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางสาธารณะข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
13 มี.ค. 2562
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
11 มี.ค. 2562
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 มี.ค. 2562
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุดการแสดง ตามโครงกาารนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 มี.ค. 2562
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เต้นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโรงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
11 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119