ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 8 เขตรอยต่อเทศบาลตำบลหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 มี.ค. 2559
712 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 มี.ค. 2559
713 รายงานผลพิจารณาโครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 มี.ค. 2559
714 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 มี.ค. 2559
715 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 (หาดจันทร์แจ้ง-บ้านนายมาโนช) ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
15 มี.ค. 2559
716 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแอบ-คอสะพานบางตน หมู่ที่ 4 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 มี.ค. 2559
717 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 มี.ค. 2559
718 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 มี.ค. 2559
719 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 มี.ค. 2559
720 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94