ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 เม.ย. 2562
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรางเหล็ก ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
27 มี.ค. 2562
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 009-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
26 มี.ค. 2562
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำและสายดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
25 มี.ค. 2562
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง เทศบาลตำ้บลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 มี.ค. 2562
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 มี.ค. 2562
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบานประตูสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
25 มี.ค. 2562
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 มี.ค. 2562
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 มี.ค. 2562
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119