ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
09 เม.ย. 2562
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 เม.ย. 2562
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กล้าไม้ทองอุไรและดินปลูก ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 เม.ย. 2562
694 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยว) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
05 เม.ย. 2562
695 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 เม.ย. 2562
696 แบบรูปรายงานการก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 เม.ย. 2562
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนรายในถังเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 เม.ย. 2562
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางถนนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 เม.ย. 2562
699 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดฉิมหลา หมู่ทึ่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 เม.ย. 2562
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119