ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 พ.ย. 2559
682 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 พ.ย. 2559
683 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 พ.ย. 2559
684 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 พ.ย. 2559
685 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 พ.ย. 2559
686 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 พ.ย. 2559
687 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 พ.ย. 2559
688 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 พ.ย. 2559
689 ประกาศราคากลางโครงการขุดคูน้ำสายมัสยิดอัตตวา-สามแยกทางลอดสะพานข้ามคลองชะอวดเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ต.ค. 2559
690 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมูด หมัดหนัน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93