ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 พ.ค. 2562
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
03 พ.ค. 2562
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยมูลไก่ จำนวน 20 กระสอบ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 พ.ค. 2562
674 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 พ.ค. 2562
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 พ.ค. 2562
676 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับแต่งผิวทางและขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 408 หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 เม.ย. 2562
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
29 เม.ย. 2562
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยบ้านนางถวิล สังขวัตร-วัดปากระวะ หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 เม.ย. 2562
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 เม.ย. 2562
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
26 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119