ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ม.ค. 2561
652 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ธ.ค. 2560
653 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ต.ค. 2560
654 ประกาศราคากลางโครงการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 4013 ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ต.ค. 2560
655 ประกาศราคากลางโครงการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 4013 หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ก.ย. 2560
656 ประกาศเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังบัวบาน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ก.ย. 2560
657 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังบัวบาน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ก.ย. 2560
658 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานทางเข้ากุโบว์ หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ส.ค. 2560
659 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ส.ค. 2560
660 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้-เลียบคลองปากระวะ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94