ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสุทิดา รัชกาลที่ 10 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 มิ.ย. 2562
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมพร้อมเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 มิ.ย. 2562
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
10 มิ.ย. 2562
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
07 มิ.ย. 2562
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหาดแพรกเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 มิ.ย. 2562
656 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างทำชุดวางถังขยะและถังขยะแบบคอกใส่ขวดรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 มิ.ย. 2562
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลังเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 มิ.ย. 2562
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
27 พ.ค. 2562
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
27 พ.ค. 2562
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119