ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 พ.ค. 2561
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและระบบระบายน้ำหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 พ.ค. 2561
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 พ.ค. 2561
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครวการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 พ.ค. 2561
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 6930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 พ.ค. 2561
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 พ.ค. 2561
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 เม.ย. 2561
648 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 เม.ย. 2561
649 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 เม.ย. 2561
650 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94