ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูรั้ว จำนวน 1 ช่อง ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 มิ.ย. 2562
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินสายประชารัฐ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 มิ.ย. 2562
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การตัดแยกแขยะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 มิ.ย. 2562
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
24 มิ.ย. 2562
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำสนามแข่งขัน และสถานที่พิธีเปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 มิ.ย. 2562
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 มิ.ย. 2562
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0059 ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
17 มิ.ย. 2562
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนทื่1/2562 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 มิ.ย. 2562
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 มิ.ย. 2562
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผด 7280 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
165
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119