ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ก.ค. 2562
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยเหรียญและอุปกรณ์ ตามโครงการ แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนและประชาชนทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
08 ก.ค. 2562
633 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา ซื้อทรายถมและทรายหยาบ เพื่อปรับปรุงสนามเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 ก.ค. 2562
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำธงโรงเรียน จำนวน 16 ผืน ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
05 ก.ค. 2562
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
04 ก.ค. 2562
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนางวิลัย-กลุ่มลุงโรย หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 ก.ค. 2562
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โด ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.ค. 2562
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ก.ค. 2562
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
02 ก.ค. 2562
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และอัฒจรรย์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119