ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
11 ก.ค. 2562
622 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 ก.ค. 2562
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนประตูสำนักงาน สำนักปลัด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 ก.ค. 2562
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดเสียง ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ก.ค. 2562
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.ค. 2562
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ พร้อมโครงไม้อัดและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 ก.ค. 2562
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 ก.ค. 2562
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ก.ค. 2562
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.ค. 2562
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาที่เทศบาลส่งเข้าแข่งขันในนามเทศบาล ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119