ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.ค. 2561
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 6930 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ก.ค. 2561
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 มิ.ย. 2561
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 มิ.ย. 2561
615 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไหล่ท ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 มิ.ย. 2561
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-31ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 มิ.ย. 2561
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0029(ศพด.บ้านแพรกเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 มิ.ย. 2561
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-56-0027(ศพด.วัดฉิมหลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 มิ.ย. 2561
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มิ.ย. 2561
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93