ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ 416-52-0020 จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ก.ค. 2561
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ก.ค. 2561
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 6x2.40 ม. พร้อมโครงไม้อัดและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฑา-กรีฑานักเรียนและประชาขน ทะเลหลวงเกมสื ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ก.ค. 2561
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงกองอำนวยการ จำนวน 1 ชุด และหน่วยกีฬา จำนวน 4 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฑา-กรีฑานักเรียนและประชาขน ทะเลหลวงเกมสื ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ก.ค. 2561
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ จำนวน 1 วง เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 ก.ค. 2561
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.ค. 2561
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำลูกโป่ง จำนวน 1 ชุด โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.ค. 2561
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล ม.6 ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ก.ค. 2561
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.ค. 2561
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93