ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ก.ค. 2561
592 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ค. 2561
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2561
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟาสำหรับรับแขกของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 ก.ค. 2561
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.ค. 2561
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก รถยนต์หมายเลขทะเบียน กย 6930 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ก.ค. 2561
597 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ก.ค. 2561
598 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางทราย ช่วงบ้านนางแหม ศรีสุขช่วย หมู่ที่ ๔ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ก.ค. 2561
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจัดจ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 10 หลัง และอัฒจรรย์ จำนวน 5 ชุด ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ตามใโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชนทะเลหลวงเกมส์ ประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ก.ค. 2561
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดงพิธีเปิดสนาม โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93