ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
27 ส.ค. 2562
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
27 ส.ค. 2562
593 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 ส.ค. 2562
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
23 ส.ค. 2562
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลำโพง จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ส.ค. 2562
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารราชการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 ส.ค. 2562
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนทรายภายในถังเก็บนำ้ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 ส.ค. 2562
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบผ้า ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 ส.ค. 2562
599 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบกระดาษ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 ส.ค. 2562
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119