ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ก.ย. 2562
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
10 ก.ย. 2562
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 ก.ย. 2562
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
170
09 ก.ย. 2562
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.ย. 2562
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ก.ย. 2562
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ส.ค. 2562
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ส.ค. 2562
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 ส.ค. 2562
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119