ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ต.ค. 2562
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2562
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ต.ค. 2562
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
19 ก.ย. 2562
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ก.ย. 2562
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจภาคสนามตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ก.ย. 2562
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
11 ก.ย. 2562
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบป้ายไวนิลสำหรับแผนที่หมู่บ้าน ตำบลและแผนที่แม่บท ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ก.ย. 2562
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ก.ย. 2562
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
11 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119