ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ก.ย. 2561
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ก.ย. 2561
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.ย. 2561
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.ย. 2561
575 เช่าถังแก๊สพร้อมแก๊สและถังเคมีพร้อมผงเคมี ในการฝึกปฏิบัติดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ย. 2561
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มืออบรม แฟ้ม สมุด ปากกา ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 ก.ย. 2561
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ก.ย. 2561
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โค้งเล็กพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 หลัง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ก.ย. 2561
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้าานเลขที่ 207 ม.3 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ย. 2561
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94