ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ต.ค. 2562
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3762 จำนวน 1 คัน ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ต.ค. 2562
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 ต.ค. 2562
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉม 280 นศ จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ต.ค. 2562
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ต.ค. 2562
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ 5,6 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ต.ค. 2562
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ต.ค. 2562
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ต.ค. 2562
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2562
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน (คนที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119