ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.ย. 2561
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2561
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คนที่ ๒) ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.ย. 2561
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เก็บ กวาด ขน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณหหาดแพรกเมือง และบริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.ย. 2561
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ย. 2561
566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ก.ย. 2561
567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 176-01 สายเลียบคลองหัวไทร – ปากพนัง หมู่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 ก.ย. 2561
568 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.บ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ก.ย. 2561
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ย. 2561
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94