ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2561
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.ย. 2561
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คนที่ ๒) ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ก.ย. 2561
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เก็บ กวาด ขน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณหหาดแพรกเมือง และบริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ก.ย. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2561
557 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ก.ย. 2561
558 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 176-01 สายเลียบคลองหัวไทร – ปากพนัง หมู่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 ก.ย. 2561
559 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.บ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ก.ย. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93