ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ต.ค. 2562
552 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
29 ต.ค. 2562
553 ประกาศ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขาด ศก.๖ นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ต.ค. 2562
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
25 ต.ค. 2562
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ต.ค. 2562
556 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
17 ต.ค. 2562
557 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีวงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
16 ต.ค. 2562
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 ต.ค. 2562
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,,เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 ต.ค. 2562
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119