ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 พ.ย. 2562
542 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ขนาด ศก.๖ นิ้ว สำนักเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
12 พ.ย. 2562
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
12 พ.ย. 2562
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 พ.ย. 2562
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง รถบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดเบา ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
07 พ.ย. 2562
546 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านแพรกเมือง ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
07 พ.ย. 2562
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศพด.วัดฉิมหลา จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 พ.ย. 2562
548 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 พ.ย. 2562
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
06 พ.ย. 2562
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119