ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฃุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 พ.ย. 2561
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 23 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 พ.ย. 2561
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 ต.ค. 2561
534 ประกาศ ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสทริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-01 สายเลียบคลอง หัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ต.ค. 2561
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ต.ค. 2561
536 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 ต.ค. 2561
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 260 ม.7 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 ต.ค. 2561
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0027 จำนวน 1 เครื่อง ของ ศพด.วัดฉิมหลา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ต.ค. 2561
539 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ต.ค. 2561
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94