ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ขนาด ศก.6 นิ้ว สำนักเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 พ.ย. 2562
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
184
26 พ.ย. 2562
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 พ.ย. 2562
534 ประกาศราคากลางโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกคูระบายน้ำสายเลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 พ.ย. 2562
535 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
22 พ.ย. 2562
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปาระชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
18 พ.ย. 2562
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของกงอช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
15 พ.ย. 2562
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 พ.ย. 2562
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
14 พ.ย. 2562
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119