ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๐๑ สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ธ.ค. 2561
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ธ.ค. 2561
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ธ.ค. 2561
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 4253 ม.5 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 ธ.ค. 2561
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ธ.ค. 2561
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ธ.ค. 2561
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว หมู่ที่ 5 บ้านหน้าห้วย และหมู่ที่ 7 เพิ่มพูนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ธ.ค. 2561
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ธ.ค. 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 81 และ 130/19 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ธ.ค. 2561
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 81 และ 130/19 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94