ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 10 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 ธ.ค. 2562
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
18 ธ.ค. 2562
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ธ.ค. 2562
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 ธ.ค. 2562
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ปากน้ำแพรกเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 ธ.ค. 2562
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเวรุสสีเหลือง สีม่วง พร้อมตัดเย็บ ตามโครงการรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 ธ.ค. 2562
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 รูป ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
16 ธ.ค. 2562
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงหลังคาพร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คฉม 280 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
13 ธ.ค. 2562
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมโคงหลังคาหาดแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
13 ธ.ค. 2562
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
13 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119