ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพร้อมฝา (สีดำ) จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 ม.ค. 2563
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ม.ค. 2563
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเลหมุ่ที่ 2 หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
178
08 ม.ค. 2563
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
07 ม.ค. 2563
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 ม.ค. 2563
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 65 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีฌแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 ม.ค. 2563
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปน) บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
179
06 ม.ค. 2563
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ม.ค. 2563
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
06 ม.ค. 2563
500 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119