ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 มี.ค. 2565
42 ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา จ้างบริการถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 มี.ค. 2565
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 มี.ค. 2565
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 มี.ค. 2565
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อดูแลงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติงานในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 มี.ค. 2565
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 มี.ค. 2565
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าและด้านข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 มี.ค. 2565
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มี.ค. 2565
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 มี.ค. 2565
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านนายสมนึก แก้วศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119