ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ม.ค. 2562
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0031 และเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ม.ค. 2562
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ม.ค. 2562
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ.บ้านเลขที่ 25/1 ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 ม.ค. 2562
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 ม.ค. 2562
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 ม.ค. 2562
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ม.ค. 2562
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ม.ค. 2562
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ เก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่บึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ม.ค. 2562
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93