ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
23 ม.ค. 2563
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ด้ววยวิธิรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
21 ม.ค. 2563
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 ม.ค. 2563
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมซ้อนท้ายปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้น้องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
20 ม.ค. 2563
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 ม.ค. 2563
486 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
17 ม.ค. 2563
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลูกฟุตบอล ตามโครงการพี่สอนน้องเล่นฟุตบอลเสริมทักษะลดการบาดเจ็บเพื่อสุขภาพที่ดี เทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 ม.ค. 2563
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ม.ค. 2563
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
13 ม.ค. 2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119